Išdavikai ar išduotieji? Spausdinti
Straipsniai - Ūkis ir aplinka
Sekmadienis, 05 Balandis 2009 21:51

Ar manote, kad kas nors atsisakytų gimtų namų dėl didesnio duonos kąsnio? Kažkada bėgo iš gimtinės, bijodami būti sušaudyti sovietų represinių struktūrų, o dabar išvažiuoja patys, kad netektų atsidurti su šeima gatvėje. Nėra paslaptis, kad dauguma jaunų žmonių pasiėmę bankines paskolas būstams, remontams... Šiuo metu jie masiškai atleidžiami iš darbo, atlyginimai mažinami, o išlaidos didėja. Kaip jiems gyventi?
VALSTYBĖ, kuri turėtų imtis radikalių priemonių ir ekonominio sunkmečio metu sustabdyti ar bent sumažinti bankines palūkanas ir dalį atsakomybės prisiimti ir sau už padarytas klaidas ar nusikaltimus, TYLI.
Ji toliau mažina atlyginimus , žmones bedarbiais paleisdama kiekvieną dieną ne šimtais, o tūkstančiais.
- pasigirsta kažkur juokas,
- bet ir vėl staiga nutyla...
- ir iš radijo antenos,
- kalas pamažu kulka....
Per televiziją jau girdimi analitikų komentarai, kad biudžetas ir toliau nesurenkamas. Mažini pajamas, atleidinėji žmones ir tuo nepasieki nieko, o atsiduri užburtame rate, gali kilti visuotinis protestas... Daugiau kelti mokesčius ir mažinti algas jau bijoma, nes baiminamasi visuotinio streiko. Kaip išeitį mato vėl skolintis iš finansinių maklerių - skolas paliekant vaikams ir anūkams. Kam aitrinti situaciją iki prezidento rinkimų? - geriau liaudį pamaitinti pažadais, krizė baigsis 2011 metais ir taip nors pusmetį atitolinit visuotinį nepasitenkinimą. Galima galvas užkimšti kokiais skandalais, maximos akcijomis ar tokiais skandalais kaip KGB agentai ar Rusijos agresija.
Man nusispjaut - buvo ar ne K.Prunskienė KGB agentė... O Rusijai mes nereikalingi, nes čia jau sugriautas žemės ūkis... .ir mes jiems kaip ubagai tikrai nereikalingi.
Mulkindami paprastus mane ir Tave, puikiai rodė streikuojančius policininkus, kaip pavyzdį - neva jie ir nuskriausti. Jie nuskriausti? Štai juos parodė tam, kad jūs su protestais neišeitumėte į gatves. Jie? Jie susirinks sau kišenėn baudas (neatiduodami valstybei) ir taip kompensuos savo asmeninio biudžeto trūkumą. O kur dėsies Tu? Tu neturi tokios galimybės, pas tave šeima ir vaikai, pas tave būstas ir tu dar nesi degradavęs, besėdintis šalia prekybos centro alkoholikas. Tu turi gyventi ir uždirbti pinigus, kad galėtum sumokėti mokesčius ir pamaitinti šeimą. Eitum dirbt bet kokio darbo? Tikrai tikiu, bet sakyk - o kokio darbo dabar yra? Kur yra ta laisva darbo vieta kai šimtai tūkstančių bedarbių?
Grūmodavau ne tai senai išvykėliams anapus – jie paliko Lietuvą. Dabar sakau - jei Lietuva juos paliko, tai gal jie pabėgo kaip kadais bėgo mūsų tėvai ir protėviai nuo visą griaunančių NKVD?

Dažnas atsidūsta, atėjo pavasaris ir nors už šilumą nereikės mokėti, tačiau nesuvokia, kad pajamos, kurias dar turi, dar sumažės, o santaupos pasibaigs po mėnesio ar dviejų... Ir kas tada? Tada visi į gatves, nes jau nebebus ką prarasti? Į mus jau šaudė, šaudė tiesa tik guminėmis kulkomis, tačiau ir jos ganėtinai pavojingos, o ar sunku gumines pakeisti tikromis, nes kažkaip reiks stabdyti tuos, kurie nebeturi ką prarasti.


Lietuviai visgi išmintinga tauta. Šimtmečiais naikinta ir nesunaikinta. Kare žūti nėra jau toks didvyriškas poelgis, geriau išgyvent ir naudą atnešt. Bėga kaip bėgo nuo mirties į svečias šalis ne tam, kad išduot ar palikt Tėvynę, kai Tėvynė juos išdavė, o tam, kad išgyventi.
Jokios kitos ES valstybės nepatyrė tokio sovietinio okupacinio režimo represijų mąsto ir žiaurumo kaip Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva. Pagal žiaurumą ir aukų skaičių išskirtiniausias 1941 metų „juodasis birželis“. Pagal masiškumą ir organizavimo slaptumą – 1948 m. gegužės 22 d. (kodu „Vesna“), 1949 m. kovo-balandžio mėnesiais (kodu „Priboj“), 1951 m. spalio mėnesio (kodu „Osen“) trėmimai. Dabar, kai jau iššifruoti KGB slaptai sudaryti tremtinių vardiniai sąrašai, šios ir vėlesnių represijų akcijos laikomos Baltijos tautų genocidu.
Paskaičiuokim kiek Lietuvių pasitraukė (emigravo) iš Lietuvos dabar ir pamatysime kokio mąsto vykdomas tautos genocidas ir kas už tai turėtų atsakyti?
Koks kodas vykdomas dabar?

P.s.: praeitą savaitę Lietuvoje dar prisidejo apie 9000 bedarbių - ir taip kiekvieną savaitę nuo 7000 iki 10 000 žmonių netenka darbo.....
Todėl tam, kad išgyventi, siūlau trauktis iš Lietuvos. Karalių apsprendžia ne karalystė, o svita.
Gal tuomet, kai dauguma išvažiuos ir įvyks permainos, galiausiai atsiras galimybė likusiems rasti bent kokį darbą...........................

/citata/ Stasys Jakeliūnas:
Na, o dabar, kai jau turėtų būti akivaizdu, kad ne visos ekonominės krizės Lietuvoje šaknys glūdi už Atlanto, galime pabandyti sudaryti savąjį krizės kaltininkų sąrašą.
Tai žmonės, kurie 2004–2008 metais užėmė atitinkamus postus ir turėjo efektyviai valdyti į šalį ateinančius didžiulius pinigų srautus, neleisti kilti nekilnojamojo turto burbului, valdyti kitus infliacinius procesus bei pasirūpinti finansinio rezervo sudarymu.
Jie ir jų patarėjai privalėjo įžvelgti išorės grėsmes ir pasirengti jas neutralizuoti arba bent jau sušvelninti globalios finansų krizės poveikį. Juk krizė JAV prasidėjo 2007 metais ir buvo naivu manyti, kad ji aplenks Lietuvą. Įdomu, kokia komisija galėtų įvertinti šių žmonių nusikalstamą aplaidumą, nekompetenciją ir atsakomybę?
1.R.Šarkinas – Lietuvos banko valdybos pirmininkas
2.A.M.Brazauskas – buvęs ministras pirmininkas
3.G.Kirkilas – buvęs ministras pirmininkas
4.Z.Balčytis – buvęs finansų ministras
5.R.Šadžius – buvęs finansų ministras
6.V.Navickas – buvęs Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas ir ūkio ministras
7.B.Vėsaitė – buvusi Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkė
8. J.Lionginas – buvęs Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas
Tai preliminarus ir galbūt nepakankamai išsamus sąrašas. Žurnale „Time“ paskelbtas sąrašas žymiai ilgesnis, jame matome daug finansinių institucijų vadovų pavardžių.
Tačiau manau, kad atsakomybė pirmiausia turėtų tekti valdžios institucijoms ir jų vadovams, kurie turėjo užtikrinti makroekonominį ir finansinį stabilumą Lietuvoje. Tuo labiau, kad bent jau „Swedbank“ vadovai, tiesa, kol kas ne Lietuvoje, jau pripažįsta savo klaidas.
Beveik visi šio sąrašo nariai – „buvusieji“, išskyrus R.Šarkiną, kuris bando aiškinti, kad gyventojai patys kalti dėl nepamatuoto skolinimosi, o jis pats ir visas Lietuvos bankas čia niekuo dėtas.
Įdomu ir tai, kad kai kurie piliečiai iš šio sąrašo vėl siūlosi gelbėti Lietuvą, teigdami, kad jų valdymo laikais Lietuvos ekonomika sėkmingai augo. Ekonomika dar sėkmingiau, t.y., sparčiau, augo Latvijoje. Žinome, kuo visa tai kaimynams baigėsi – dviženklis BVP augimas jau virto dviženkliu nuosmukiu, o TVF suręsto pagalbos paketo Latvijai apimtis siekia net 35 proc. šios šalies BVP. Dėl šios „paramos“, kaip prognozuoja pats TVF, Latvijos valdžios sektoriaus skola išaugs nuo 10 proc. BVP iki beveik 50 procentų.
Nors to tikrai nelinkiu, manau, kad netrukus vis dėlto ir mes būsime priversti prašyti TVF pagalbos. To paties TVF, kurio misijos praėjusių metų pabaigoje Latvijoje vadovas C.Rosenbergas fenomenalų Latvijos ekonomikos augimą 2004–2007 metais apibūdino labai paprastai: tai tebuvo viso labo didelis burbulas.
Manau, kad šis jo apibūdinimas didele dalimi tinka ir Lietuvai. Suprantama, galėsime paklausti ir jo paties, jeigu šį pavasarį sulauksime jo vadovaujamos misijos Lietuvoje.
Na, o prieš skolinantis iš TVF ar kitų institucijų būtina atsakyti į svarbų klausimą – kaip efektyviai panaudoti skolintas lėšas, kad ne tik būtų sušvelninti krizės padariniai, bet ir sukurtos prielaidos tvariai ekonomikos plėtrai ateityje.
Juk tie daugiau kaip 50 mlrd. litų, kuriuos „importavome“ per beveik penkerius buvimo ES metus ne tik neapsaugojo mūsų valstybės nuo šios krizės, bet netgi, atrodo, pagilins ją. Beje, apie tai, kad taip gali atsitikti, taip pat rašoma vienoje neseniai atliktoje TVF studijoje.
O priežastis, kaip savo knygoje „When Markets Collide“ (2008 m. p.177) rašo M.El-Erianas, ta, „kad pinigų antplūdis paskatina nuostatas ir veiksmus, kurie nedera su ilgalaikiais valstybės tikslais ir pamatiniais jos veikimo bei valdymo principais“. Ir tai, matyt, taikytina ne tik Lietuvos valdžios, bet ir dalies verslo bei komercinių bankų atstovams. Galbūt tai taip pat galime laikyti viena iš krizės Lietuvoje priežasčių.

LAST_UPDATED2