Tyrimai Šventaragio slėnyje

Katedros ir Valdovų rūmų teritorijos tyrinėtojams reikia prisiminti Lietuvos metraščiuose užrašytas legendas, kuriose kalbama apie kunigaikštį Šventaragį ir Šventaragio slėnį.XVI a. Lietuvos metraščiuose bei Motiejaus Stijkovskio „kronikoje“.. nurodoma,...

Baltų menas

„Galėčiau populiariai paistyti, kaip sunku ir sudėtinga atgauti atmintį, bet ne, pasakysiu tiesiai – savęs atpažinimas yra vienas didžiausių džiaugsmų, suteiktų žmonių giminei. Tai teikia švelnią artimos istorijos perspektyvoje raibuliuojančią ...

Kryžiaus žygis prieš Pilėnus

„Lietuvos rytas“ vėl demonstruoja ne kokią reputaciją, šiandien publikavęs straipsnį ir vaizdo įrašą, kuriuose skleidžiamos sufantazuotos istorijos apie Pilėnus ir juos gynusius didvyrius. Dienraščio žurnalistų Luko Pilecko ir Tomo Vaisetos ...

Rokantiškių piliavietė-spindesys ir praradimai

Rokantiškių piliavietės kiemo vakarinėje dalyje archeologai atidengė gotikinio ir renesansinio stiliaus mūrus, o rytiniame – nežinomo pastato ...

Žmogus ir žvaigždės

Žmogus. Saulė.Dangus.Žvaigždė.Lietus Žmogus…myli saule, bet nesuvokia kad ja negalima manipuliuoti. Žmogui…patinka dangus, bet jis jo nevertina, netausoja ir nesaugo. Žmogui…patinka žiūrėti i žvaigžde, bet jis nesupranta, kad negali pasilikti tik ...

Kalvystės paslaptys

Kalvystė - vienas senoviškiausių amatų, kurio esmė yra daiktų kalimas iš metalų. Senovėje kalvystė neretai apimdavo ir rūdos paiešką, metalo išlydymą. Dabar kalviai suvokiami, kaip žmonės, dirbantys su geležimi ir ...

Airėnų akmuo

Dūkštai , Vilniaus rajono sav. Airėnų akmenį Jūs galite rasti, važiuodami keliu Vilnius – Kernavė. Pravažiavę Dūkštas ir pakilę į aukštą kalną, pasukite į dešinėje kelio pusėje esančią automobilių stovėjimo ...

Mildos šventė.Mitas iš praeities-tikrovė šiandien

Lietuviai turėjo Mildą, meilės, laisvės ir piršlybų deivę. Jos vardas pirmąkart paminėtas 1315 m. kryžiuočių Tryro magistro dokumente, kuriame rašoma apie upę Mildą. Galbūt tai tas pats Varėnos rajone netoli ...

Piliakalnis Vilniaus centre

Vilniuje, kairiajame Neries krante, priešais Pedagoginį universitetą, baigta statyti Roberto Antinio skulptūra „Puskalnis“. Tai ore pakibusį pilkapį primenantis kūrinys, sujungiantis pakrantės peizažą ir žemės meno ...

News Image

Tyrimai Šventaragio slėnyje

Katedros ir Valdovų rūmų teritorijos tyrinėtojams reikia prisiminti Lietuvos metraščiuose užrašytas ...

News Image

Baltų menas

„Galėčiau populiariai paistyti, kaip sunku ir sudėtinga atgauti atmintį, bet ne, pasakysiu tiesiai –...

News Image

Kryžiaus žygis prieš Pilėnus

„Lietuvos rytas“ vėl demonstruoja ne kokią reputaciją, šiandien publikavęs straipsnį ir vaizdo įrašą...

News Image

Rokantiškių piliavietė-spindesys ir prar

Rokantiškių piliavietės kiemo vakarinėje dalyje archeologai atidengė gotikinio ir renesansinio stili...

News Image

Žmogus ir žvaigždės

Žmogus. Saulė.Dangus.Žvaigždė.Lietus Žmogus…myli saule, bet nesuvokia kad ja negalima manipuliuoti. ...

News Image

Kalvystės paslaptys

Kalvystė - vienas senoviškiausių amatų, kurio esmė yra daiktų kalimas iš metalų. Senovėje kalvystė n...

News Image

Airėnų akmuo

Dūkštai , Vilniaus rajono sav. Airėnų akmenį Jūs galite rasti, važiuodami keliu Vilnius – Kernavė. P...

News Image

Mildos šventė.Mitas iš praeities-tikrovė

Lietuviai turėjo Mildą, meilės, laisvės ir piršlybų deivę. Jos vardas pirmąkart paminėtas 1315 m. kr...

News Image

Piliakalnis Vilniaus centre

Vilniuje, kairiajame Neries krante, priešais Pedagoginį universitetą, baigta statyti Roberto Antinio...

Translate

Televizijos laidos

Norint rašyti straipsnįApklausa

Ar reikia istorinės akmens amžiaus gyvenvietės Lietuvai
 

Dabar tinkle

Mes turime 16 svečius online

Jei norite paremti

Šiame projekte labai laukiama ir pilietinė iniciatyva!
Nelikite abejingais mūsų protėvių istorijai - tai ne tik mūsų šaknys, patriotizmo puoselėjimas, bet ir vienas iš valstybingumo pamatų.
Būsime dėkingi ir mus parėmusiems.
Juridinis projekto asmuo VšĮ"Baltų Atlantida"
įm.k 301741051
Tikslines lėšas mums galite pervesti ar paaukoti 2%
A/S: LT827400030400023810
Danske bankas
Mums rašykite el.p:
saulius.novikas@init.lt
Mob.tel: +370 612 76515
Svetainė atnaujinama
Apie Trakų Prygų Tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon (Knyga) PDF Spausdinti Email
Straipsniai - Praeitis iš arčiau
Sekmadienis, 17 Balandis 2011 10:40


Vokiečių teologas Tilmannus Stella Signensis 87) savo veikale „Origi-nes gentium   in  genealogia  Christi", priimdamas identiškumą gotų su getais, talpina juos Jūrių marių pakraščiuose, manydamas, kad getai esą sen-prūsiai,   lietuviai, žemaičiai   ir  latviai.    Lenkų   metraštininkas Bielski's *) manė, kad trakų gentis kimmerai, kuriuos jis klaidingai su kimbrais identifikuoja,   nuo Juodmarių šios dienos Lietuvon atvykę, atnešdami tokiu būdu graikų kalbos  žodžius.   Taipogi fr Guagnini's 8B), kalbėdamas apie lietuvių su rymėnais giminystę, sako,   lietuvių proseniai gyvenę pajuodmariais ir iš ten  atsigabenę  tūlus  graikiškus žodžius. Kpjalavičius90), nurodydamas tai, kad   lietuvių   kalboje   esama lotyniškų ir graikiškų žodžių, sako, jie pačių lietuvių įnešti (ab ipsimet indigenis illata sunt) tapę tuo dar laiku, kada jie ilgus   metus   „per Italiam aut  Thraciam in castris"   tarnavę ir sugrjždami namon „ultra opulentes praedas, exterae linguae usum ad suos reportabant". Hartknoch'as 01), pastebėdamas, kad senprūsių, kaip ir lietuvių kalboje randama daugelis, lotyniškų žodžių, tuomi tą apsireiškimą išaiškinti norėtų, jog priima, kad rymėnai, užkariavę D&kjją, iš čion ir šiaurės linkui nuo Dakijos sienų   persikėlę ir lietuvių bei prūsų kalbosna   įmaišę savo kalbos žodžių.   Graikų   gi  kalbos  žodžius   pas lietuvius jis taip sau išaiškina, kad priima getų ir dakų atėjimą PrOsuosna (Wienun diese Geten und Dacier in Preussen   ankommen, haben  sie villeicht auch diese Worte mitgebracht"). Čia  jis   paduoda   Ovidiaus   žodžius (Tristia V. 7), kad getų kalboje buvę maišytų graikiškų žodžių, ir kad jie ilgą laiką po graikų valdžios įtekme buvę. Johann Carion tta) kronikoje 1531 m. vokiečių kalboje išleistoje vėliau kaipo Chronicon Carionis (Genevae 1625) lotyniškai išverstoje tarp kalbų Vidžemyje (Livonia) vartojamų vadina ir „Henetam linguam", po kuriuomi vardu, regis, latvių kalba suprantama, o po vardu Henetes lietuviškai latvišką tautą supranta ir nuo   sarmatų   slovėnų skiria.   Pauli9S), minėdamas Prūsuose trijų kalbų vartojimą, būtent alaniškos, heruliškos, trečią vadina enetiškai-getiška   (Enetisch-Getische),   po   kuria,   regis, prūsų kalbą supranta. Atsirado  visa   eilia   mokslininkų *), kurie Ptolomaiaus, Tacito ir Pliniaus minėtus  Lietuvoje Jūrių marių pakraščiais, tarp Nemuno ir Vistulės gyvenusius, venedųs °5) su trakiškaisiais venetais   identifikavo.   Rask'as flB) XIX šimtmečio pradžioje manė, buk lėtai lietuviai buvę seniausi Rusijos ir Lenkijos gyventojai,   iš  ten, jei ne iš pietų šalies, būtent Dakijos jie Lietuvon ateidami,   sumišę   čia   su  atrastaisiais gepidais, kurių dalis prieš rymėnus kariautų buvo išėjusi. Lietuvių kalba esanti artimiausia trakų kalbai. Bacz-ko s'7) savo 1802 m. išleistame veikale, kalbėdamas apie M. Praetoriaus paduotąjį išaiškinimą tūlų getų kalbos vardų su pagelba lietuviškų etymologijų, mano, kad tai reiškią bendrą tų tautų pradžią, o tūli minimi   lietuvių kalboje rytų šalies daiktai, esą nurodymu,   kad šita  tauta  rytų krašte kilusi. Kitoje vietoje, nurodydamas, kad Prūsų žemė dar daug šimtų metų ankščiau buvus lietuvių apgyventa, prieš vokiečiams ateinant, dėliai lengvumo išaiškinti sauromatų ir getų kalbos vardų iš lietuvių kalbos, Baczko priduria, kad lietuviai buvę sauromatai, būtent slavai iš getų tautos šakos. Kotze-bue 98) savo 1811 m. išleistoje Prūsijos istorijoje, paduodamas tokius lietuvių kalbos žodžius, kaip levas, kupranugaris, beždžionė, auksas ir k., kurie prirodą lietuvių tautos kilmę rytuose, sako, kad ir kiti pagrindai patvirtiną spėliojimą, kad prūsai buvę atsiskyrusi eimena iš sarmatų, slavų ir getų tautos, upės ir čia jau paduoda palyginimą getų dievo Ye$e\siC,iz su lietuvišku Giwe!eisis, Zd{j.oX£ic su lietuv. Ziameluks, Juodmarių įtaka Kapzivinjc praminta esanti nuo „karkenu" (murmeln), tribalių vardas nuo balų (in Sūmpfen wohnende). Krause S8a) statydamas klausimą, ar nebuvus lietuvių kalba šiaurės link atnešta iš rytų šalies, būtent iš Indijos, klausia taipogi, ar lietuviai nebuvę giminystėje su senovės skutais (Sy.6dou), nurodydamas tai, kad ir šiand.'en lietuvių kalboje skydą—ein Schild esanti. Toliau jis ir getų kelbos vardus Giweleisis „Gott der Lebenden" ir Zemobcis — „Gebieter der Erde" ir k. iš lietuvių kalbos išaiškindamas, apie lietuvių tautos atėjimą sako: „Lietuviai, seniausi Lietuvos gyventojai, atėjo anksti iš Azijos, rasit, nuo Kaukazo arba iš artimos kaimynystės su sanskritu. Jie galėjo sau geriausią lygų kraštą gyvenimui pasirinkti, nes jie tą kraštą neapgyventą rado". Bagušis"), kaip ir kur kas vėliau rašęs apie rumunus Rosler'is 10°), tvirtino, kad trakų gentis agatursai arba trausai, gilioje senovėje Dakijoj gyvenusieji, buvę lietuviai. Anot Krusė's101) trakų getų gentis KpopoCcii, KpipuCoi iš Trakijos šiaurės linkui persikėlusi ir vėliau apie Smolenską, kaipo kryvyčiai, gyvenusi. Nepersenai rašęs Bonell'is 102) netik trakų kimmerius pietinėj Rusijoj, bet iragatursus su dakais kaipo „keltus lietuvius" pripažįsta. Knobel'is103), remdamasis iš dalies Grimmo veikalu apie vokiečių kalbos istoriją, anot kurios trakai ir getai buvę artimiausi lietuvių ir germanų kalbai ir jų didi dalis tarp lietuvių ir germanų išnykusi, nurodydamas į agatursų Dakijoj ir vėliau netoli Jūrių marių gyvenusių agatursų vardo identiškumą ir pripažindamas, kad po Jafeto sūnaus Tiro vardu Biblijoje lietuvių gentis suprasti reikią, toliau sako: „Ar negalima būtų šita (lietuvių)* tauta drauge su trakais sumegzti ir pačios vardų {(-pa? ir &&pc formos palyginti? Kalbos žvilgsniu imant ryšys tarp lietuvių ir trakų, ypač getų, randasi ir lietuvių gentis pas viduramžio rašytojus yra Getae, Gethe vadinamos". Cuno loi) nurodė tūlas, nors klaidingas, lietuvių kalbos etym-logijas kaikurių vardų Trakijoje ir M.Azijoje. Boguslavski's105) savo pilname įvairių keistumų veikale apie slovėnus pripažįsta seniausius Trakijos gyventojus lietuviškai-slovėniškos („lito-winidyjska") kilmės; vienintelė jo storoje knygoje gera etymologija, tai išvedimas getų vardo nuo liet. getis, kurs ženklinąs „pasterze".LAST_UPDATED2
 

Komentuoti

Jūsų vardas:
Pavadinimas:
Komentaras (čia galite naudoti HTML žymas):
  Kodas patikrinimui. Tik mažosios raidės be tarpų.
Kodas: