Tyrimai Šventaragio slėnyje

Katedros ir Valdovų rūmų teritorijos tyrinėtojams reikia prisiminti Lietuvos metraščiuose užrašytas legendas, kuriose kalbama apie kunigaikštį Šventaragį ir Šventaragio slėnį.XVI a. Lietuvos metraščiuose bei Motiejaus Stijkovskio „kronikoje“.. nurodoma,...

Baltų menas

„Galėčiau populiariai paistyti, kaip sunku ir sudėtinga atgauti atmintį, bet ne, pasakysiu tiesiai – savęs atpažinimas yra vienas didžiausių džiaugsmų, suteiktų žmonių giminei. Tai teikia švelnią artimos istorijos perspektyvoje raibuliuojančią ...

Kryžiaus žygis prieš Pilėnus

„Lietuvos rytas“ vėl demonstruoja ne kokią reputaciją, šiandien publikavęs straipsnį ir vaizdo įrašą, kuriuose skleidžiamos sufantazuotos istorijos apie Pilėnus ir juos gynusius didvyrius. Dienraščio žurnalistų Luko Pilecko ir Tomo Vaisetos ...

Rokantiškių piliavietė-spindesys ir praradimai

Rokantiškių piliavietės kiemo vakarinėje dalyje archeologai atidengė gotikinio ir renesansinio stiliaus mūrus, o rytiniame – nežinomo pastato ...

Žmogus ir žvaigždės

Žmogus. Saulė.Dangus.Žvaigždė.Lietus Žmogus…myli saule, bet nesuvokia kad ja negalima manipuliuoti. Žmogui…patinka dangus, bet jis jo nevertina, netausoja ir nesaugo. Žmogui…patinka žiūrėti i žvaigžde, bet jis nesupranta, kad negali pasilikti tik ...

Kalvystės paslaptys

Kalvystė - vienas senoviškiausių amatų, kurio esmė yra daiktų kalimas iš metalų. Senovėje kalvystė neretai apimdavo ir rūdos paiešką, metalo išlydymą. Dabar kalviai suvokiami, kaip žmonės, dirbantys su geležimi ir ...

Airėnų akmuo

Dūkštai , Vilniaus rajono sav. Airėnų akmenį Jūs galite rasti, važiuodami keliu Vilnius – Kernavė. Pravažiavę Dūkštas ir pakilę į aukštą kalną, pasukite į dešinėje kelio pusėje esančią automobilių stovėjimo ...

Mildos šventė.Mitas iš praeities-tikrovė šiandien

Lietuviai turėjo Mildą, meilės, laisvės ir piršlybų deivę. Jos vardas pirmąkart paminėtas 1315 m. kryžiuočių Tryro magistro dokumente, kuriame rašoma apie upę Mildą. Galbūt tai tas pats Varėnos rajone netoli ...

Piliakalnis Vilniaus centre

Vilniuje, kairiajame Neries krante, priešais Pedagoginį universitetą, baigta statyti Roberto Antinio skulptūra „Puskalnis“. Tai ore pakibusį pilkapį primenantis kūrinys, sujungiantis pakrantės peizažą ir žemės meno ...

News Image

Tyrimai Šventaragio slėnyje

Katedros ir Valdovų rūmų teritorijos tyrinėtojams reikia prisiminti Lietuvos metraščiuose užrašytas ...

News Image

Baltų menas

„Galėčiau populiariai paistyti, kaip sunku ir sudėtinga atgauti atmintį, bet ne, pasakysiu tiesiai –...

News Image

Kryžiaus žygis prieš Pilėnus

„Lietuvos rytas“ vėl demonstruoja ne kokią reputaciją, šiandien publikavęs straipsnį ir vaizdo įrašą...

News Image

Rokantiškių piliavietė-spindesys ir prar

Rokantiškių piliavietės kiemo vakarinėje dalyje archeologai atidengė gotikinio ir renesansinio stili...

News Image

Žmogus ir žvaigždės

Žmogus. Saulė.Dangus.Žvaigždė.Lietus Žmogus…myli saule, bet nesuvokia kad ja negalima manipuliuoti. ...

News Image

Kalvystės paslaptys

Kalvystė - vienas senoviškiausių amatų, kurio esmė yra daiktų kalimas iš metalų. Senovėje kalvystė n...

News Image

Airėnų akmuo

Dūkštai , Vilniaus rajono sav. Airėnų akmenį Jūs galite rasti, važiuodami keliu Vilnius – Kernavė. P...

News Image

Mildos šventė.Mitas iš praeities-tikrovė

Lietuviai turėjo Mildą, meilės, laisvės ir piršlybų deivę. Jos vardas pirmąkart paminėtas 1315 m. kr...

News Image

Piliakalnis Vilniaus centre

Vilniuje, kairiajame Neries krante, priešais Pedagoginį universitetą, baigta statyti Roberto Antinio...

Translate

Televizijos laidos

Norint rašyti straipsnįApklausa

Ar reikia istorinės akmens amžiaus gyvenvietės Lietuvai
 

Dabar tinkle

Mes turime 19 svečius online

Jei norite paremti

Šiame projekte labai laukiama ir pilietinė iniciatyva!
Nelikite abejingais mūsų protėvių istorijai - tai ne tik mūsų šaknys, patriotizmo puoselėjimas, bet ir vienas iš valstybingumo pamatų.
Būsime dėkingi ir mus parėmusiems.
Juridinis projekto asmuo VšĮ"Baltų Atlantida"
įm.k 301741051
Tikslines lėšas mums galite pervesti ar paaukoti 2%
A/S: LT827400030400023810
Danske bankas
Mums rašykite el.p:
saulius.novikas@init.lt
Mob.tel: +370 612 76515
Svetainė atnaujinama
Apie Trakų Prygų Tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon (Knyga) PDF Spausdinti Email
Straipsniai - Praeitis iš arčiau
Sekmadienis, 17 Balandis 2011 10:40


        s) Graikų p 1) = liet. r: pai^dc -r- kreivas, palyg. raivytis, psftoc, Ta pš-■Stea — rietai, pšr.co—rėpiu, aprėpiu, prį-pj — rėžis, pipata — rėžiu, poSov — ro¬žė, bet jau atsitinka jos perėjimas 2) j i. pop^opuCa — burbuliuoju, pxppapiCw varvaliuoju, ^ap-Į-apuCo) — gargaliuoju, (JipPapcK; — varvalius, av.apo; — ak-las, KpaCo) — klegu, %piCw — klykiu. Toks persikeitimas r į / ar wa ^rsc, atsitinka ir šiandien lietuvių kalboje: sakaras — sakalas, ermideris — ermi-delis,   marmuras — marmulas,   dOryt — dūlyt,   mostert — mostelt,  purpuras — purpulas,  brukštert — brukštelt ir 1.1.
        t) Graikų ĮJ. = liet. m: ;j.aXX6<: — milas, piap.p.a, ĮJ^ĮM} — mama, mamė, moma, JJĄV — mėnuo, [laaisoco—manstau, pasiriša, [j.aariCw — mastiguoju, ((i.vdoĮi,ai — menu, ĮASP£CW — mieruoju, [AopĮvSpco — murmu, marmu, bet kai-kada lyginasi n: pĄ — ne ir v: p.π>.iz — virvė,  ĮJ.6VOC — vienas.
         u) Graikų v = liet. n: vao:; — naujas, viį — naktis, vov—nūnai, obv—su, san, bet viduržodyje (idivftoc—plyta, &tavfta — akuotas, %XEva> — šlieju) kaip ir galūnėse literai n pragaištant, pirmutinė balsė pratysta: Mm — eš, asai. kaip ir prieveiksmių galūnėse gr. wv = liet ai: gerai, labai ir k.
          v) Graikų o = liet. 5: or/j-fC!; — stogas, a«7w — stiegiu, oov — su, san, oi?X6; — silpnas, cn:ėXXa>— steliuoju, oraXXa, <yriįX7} — stalas ir visose daikta-vardžių vyriškos ir moteriškos lyties galūnėse ant — as, us, is, bet randasi ir toki žodžiai, kuriuose pradžioje ir galūnėse šitoji s išsitaria kaip š: oap6w — Šuruoju,   aai)Xoc— šulnas, tripui— šupu-ti (faulen), oaovd— šaunąs, obpiyi —    šurės, oapipapa (vestis persica) — šaravarai, rcp6;, jcpšę — prieš. Dvi ao viduržodžiuose   tarp   balsių   visados reiškia  garsą i arba ž: %te<x— kekšė,Tpdsaco — prašau, tapAcrau) — teršiu, taršau,   įduoto — maišau,  Spdaato — drožiu, /.pciKja&c — kružas ir tik retai prastąja s: Tfoseo — taisau.
         x) Graikų C vartota lietuvių kalbos garsams ženklinti 1) dž: sCw, ICojiai sėdžiu, 8&o— uodžiu, uostau, ĮJUJC<O — maudžiu, zii^/m— spaudžiu, 2)i:Cwmj-pov—žiburys, arkadų tarmės tillm — žėriu, ZTjpovftia, Ą 'A'fpoSsirv] nuo žėriu, trakų vardai: IlECoc pas bulgarus Hiiato, BpooCec, BpįSaoo'c — liet. Bruožis, AiCac — Dižas, ZtpoiSrjc, Z'-TOiT^ — Žibaitis, upės vardas TovCoc — šiandien bulg. Tynama; 3) dz: Ims;— Dzievas (dzūkiškai), Cww — latv. dzivot, Cco6;, C(b? — dzivs,  y.X4C«i — kladzet, klagėti, xpd>U — krazu, krokiu; 4) z: 2Ąvu», trakų vardas Zsvsoc, Zr]va — nuo zienis, vaikas, o regis ir 5) garsui č išreikšti: ss-C6c, jrstij — pėsčias,   SafiiC'oc—Sabačius,   trakų vardai: BovC^c šiandien pas bulgarus BOHIO,  KairpiCou — Kaupinio, l'ACa — Faio.
         Kaip žinoma, sanskrito 25j ir lietuvių26) kalboje nėra tūlų spirantų, ku¬rie randasi graikų kalboje, būtentc (spiritus asper, lotyn. h), *, c, /, kuomi jos atsiskiria nuo daugelio kitų kalbų, o kadangi mes šituos ženklus randame lietuviškųjų žodžių išreiškime, tai reikia pažymėti jų lietuviškus ekvivalentus.
        y) Pradėsime nuo c = h; jis—kaip matoma iš  sekančių žodžių: §Xdvi]
—    oeX4v7j, uc — aot; lotyn. sus,   ISoc — sedes,  IJSSOĮJLOC—• septimus, a).c — sal,i?5rai — serpo. ekiv.-ų — salix, ^toc — sol, OAOS — solus, upės vardas Tpru —S6p7i<į lyginasi 1) lotynų 5, ką patvirtina ir bendri lietuvių ir graikų kalbai žodžiai:  aSii, vjoii — saldu,  e5po; — siauras,   onvo;—sapnas,  &cxi — septyni,%nta — seku, eCojictt—sėdžiu; 2) randasi dar žodžiai, kuriuose šitas spiritusasper = liet. 5: IS—šeši, if.xiz — šeštas, ext>p6c — šešuras, &eSpoc — siauras šiaurys (vėjas), o? lotyn. hic — šis,   CX?] — šilas;   3) tūluose žodžiuose = i:cp4w —žurau, žiūriu,  lotyn. hortus — žardis, havere — žavėti, humus — žeme, veho — vežu,  hernia — žarna ir k.;   4) dar įdėmesnis, kad ne taip retai = liet v: SXxo> — velku, eUiioj, IMoato — vėliu,   eFc, iv6c — vienas, ipap —vėdarai, Sojrepoc lot. vesper — vakaras, Tpxav£a — Vehrkana — Vilkija, cOXa-
va —Volaną (Miiller - Deecke.  Die Etrusker 1, 211).
        z) Graikų raidė O, kuri pas senovės lakonis kaipo s išsitarė (Ahrens. De graecae linguae dialectis II, 66), kaikuriuose lietuvių žodžiuose lyginasi I)=ž *ifįp, tJ-/ipLov, tpvjpia, *7]pEa AtoXst<; (Hesych.) lot. fera —žvėris, #oX-Xio, &aXėw — žaliuoju, nuo ko, regis, paeina *dXaa3« palyg. žalisa, bet daž¬niausiai ji 2) — liet d: dpsg$c — drąsus, ^&&rtp — duktė, dop.oc — dūmas,  — dumiu, ^ūpa — durys, \ii^u — midus, medus, nHh>« — puodas, —    pūdau,   TCMįfoo — pildau,  bet 3) = t: vhįX6c— telys,  lrftoc, — lėtas,T« pe9ea — rietai,   T&iv&oc — plyta,   &i\i.ic,  #efut<o — tema, tėmiju,   §dXr<j tarpau ir retai kada 4) = g: tktvco — genu, Iatv. dsint.
        ž) Raidė c sunaudota paženklinimui liet. l) b:   yiufa — bėgu,  f/j, sanskr. b& — ba,  a[j.cpw, lot. ambo — abu,   <p7]76c, lot. fagus — bukas, —    blizgu, <p6aic — būsis, <f6o> — būvu,  <paX6c — baltas; 2) g: cpcuSpoc — giedras,«ppdCo>— girdžiu;   3) p: acpdXX(i>,   lot. failo — puolu,   p&yą— ropė,   09(770) — spaudžiu, oitpX6c — silpnas, &n<pl— apie ir 4) v: <pd.tu> — valgau,  tpoc— vylius,  xe«paX^j — kevalas.
       a') Graikų x vartota paženklinimui 1) liet. g: §6Xtxoc— ilgas, O|AIXXT)— migla, jidXyoc — mėgus,  oĮiatyoa — smogiu, OĮIU/OJ—smaugiu, TsXx£vsc ir 6sX-
 2) liet. A; or/^c — aklas, aklys, tpu/o) — trukstu, lątv. trukku,  — tinku, {jid/aipa — makaras, mekeris,   taibę, td/tvoc — tekinas, —    kloju, yitcov, xt&tbv — kitelis, xa^e6c — kalikas, kalvis, palyg. ir XaXxr]S(J)v
—    KaXvt7įSu>v, Tpayjc — 0paxic, Xopatai — Kopotai, XaX5aIot — Kaldu Assyrien p. 190);   3)   liet. š: a?x^ — ješmas,   [id/o^ou — mušuosi,mušis, o/oivta — šienas ir   4) ž:   lyivoz — ežys, ažys,   Xetxw — liežiu,yetĮi&v — žiema,  x&^a- ~ žemė,  lapai, xa^aStc, x°tE1-aCe — žemai, x^°°C ~~ želvas, xsX6c — želvė,  želvys,  'Axsp»v, axspwi<; — ažeras (Prellwttz, Bezzenberger's Beitrage XXIV. 106).
        b') Čia dar reikia, baigiant, paminėti apie 1) literų perstatymą (meta-thesis), kurį mes daugybėje lietuviškiems bendrų žodžių randame: [3Sšw, pSšaco— bezdu, Ppdxw—mirkau, merkiu, xpa§t7] — širdis, 7X065 — želvas, tipioc — trečias, bpuooa) — rausiu, jcXot6c — piltas, xpVį:uc — kurpė, opdco — darau, kermušė, o'.cX6c — silpnas, salos Kpamaftac pas Homerą vardas — ir k. 2) apie priedą (praefixą) kaikurių literų pradžioje žodžių: lygus, aqj.oXoc — meilus, akum-ųš — lapė, lapukė, fiSekka — dielė, §oXtxrk — il¬gas, opoaoc — rasa, i\>,$6.3% — batai, čebatai, bd&v, bSovtsc lot. dens — dantis, ©V'J£ — nagas,   bX67cto) — lupu,   by.ixM — migla, arba vėl   3) praleidimą: Itoc —    metas,p3Vx0?.  p^T%0?.  pšT7w — krankiu,  y.pa6c — skirtas,  a^oc. — lanka,aiftpa — giedra, kaitra,  6 app-^v — vyras,   ap§w — girdau,  enta — dykai, o-pioc
—    sunkus, TCIŠCM — spaudžiu, ITTUCO — spiauju, patPoc — kreivas.LAST_UPDATED2
 

Komentuoti

Jūsų vardas:
Pavadinimas:
Komentaras (čia galite naudoti HTML žymas):
  Kodas patikrinimui. Tik mažosios raidės be tarpų.
Kodas: