Tyrimai Šventaragio slėnyje

Katedros ir Valdovų rūmų teritorijos tyrinėtojams reikia prisiminti Lietuvos metraščiuose užrašytas legendas, kuriose kalbama apie kunigaikštį Šventaragį ir Šventaragio slėnį.XVI a. Lietuvos metraščiuose bei Motiejaus Stijkovskio „kronikoje“.. nurodoma,...

Baltų menas

„Galėčiau populiariai paistyti, kaip sunku ir sudėtinga atgauti atmintį, bet ne, pasakysiu tiesiai – savęs atpažinimas yra vienas didžiausių džiaugsmų, suteiktų žmonių giminei. Tai teikia švelnią artimos istorijos perspektyvoje raibuliuojančią ...

Kryžiaus žygis prieš Pilėnus

„Lietuvos rytas“ vėl demonstruoja ne kokią reputaciją, šiandien publikavęs straipsnį ir vaizdo įrašą, kuriuose skleidžiamos sufantazuotos istorijos apie Pilėnus ir juos gynusius didvyrius. Dienraščio žurnalistų Luko Pilecko ir Tomo Vaisetos ...

Rokantiškių piliavietė-spindesys ir praradimai

Rokantiškių piliavietės kiemo vakarinėje dalyje archeologai atidengė gotikinio ir renesansinio stiliaus mūrus, o rytiniame – nežinomo pastato ...

Žmogus ir žvaigždės

Žmogus. Saulė.Dangus.Žvaigždė.Lietus Žmogus…myli saule, bet nesuvokia kad ja negalima manipuliuoti. Žmogui…patinka dangus, bet jis jo nevertina, netausoja ir nesaugo. Žmogui…patinka žiūrėti i žvaigžde, bet jis nesupranta, kad negali pasilikti tik ...

Kalvystės paslaptys

Kalvystė - vienas senoviškiausių amatų, kurio esmė yra daiktų kalimas iš metalų. Senovėje kalvystė neretai apimdavo ir rūdos paiešką, metalo išlydymą. Dabar kalviai suvokiami, kaip žmonės, dirbantys su geležimi ir ...

Airėnų akmuo

Dūkštai , Vilniaus rajono sav. Airėnų akmenį Jūs galite rasti, važiuodami keliu Vilnius – Kernavė. Pravažiavę Dūkštas ir pakilę į aukštą kalną, pasukite į dešinėje kelio pusėje esančią automobilių stovėjimo ...

Mildos šventė.Mitas iš praeities-tikrovė šiandien

Lietuviai turėjo Mildą, meilės, laisvės ir piršlybų deivę. Jos vardas pirmąkart paminėtas 1315 m. kryžiuočių Tryro magistro dokumente, kuriame rašoma apie upę Mildą. Galbūt tai tas pats Varėnos rajone netoli ...

Piliakalnis Vilniaus centre

Vilniuje, kairiajame Neries krante, priešais Pedagoginį universitetą, baigta statyti Roberto Antinio skulptūra „Puskalnis“. Tai ore pakibusį pilkapį primenantis kūrinys, sujungiantis pakrantės peizažą ir žemės meno ...

News Image

Tyrimai Šventaragio slėnyje

Katedros ir Valdovų rūmų teritorijos tyrinėtojams reikia prisiminti Lietuvos metraščiuose užrašytas ...

News Image

Baltų menas

„Galėčiau populiariai paistyti, kaip sunku ir sudėtinga atgauti atmintį, bet ne, pasakysiu tiesiai –...

News Image

Kryžiaus žygis prieš Pilėnus

„Lietuvos rytas“ vėl demonstruoja ne kokią reputaciją, šiandien publikavęs straipsnį ir vaizdo įrašą...

News Image

Rokantiškių piliavietė-spindesys ir prar

Rokantiškių piliavietės kiemo vakarinėje dalyje archeologai atidengė gotikinio ir renesansinio stili...

News Image

Žmogus ir žvaigždės

Žmogus. Saulė.Dangus.Žvaigždė.Lietus Žmogus…myli saule, bet nesuvokia kad ja negalima manipuliuoti. ...

News Image

Kalvystės paslaptys

Kalvystė - vienas senoviškiausių amatų, kurio esmė yra daiktų kalimas iš metalų. Senovėje kalvystė n...

News Image

Airėnų akmuo

Dūkštai , Vilniaus rajono sav. Airėnų akmenį Jūs galite rasti, važiuodami keliu Vilnius – Kernavė. P...

News Image

Mildos šventė.Mitas iš praeities-tikrovė

Lietuviai turėjo Mildą, meilės, laisvės ir piršlybų deivę. Jos vardas pirmąkart paminėtas 1315 m. kr...

News Image

Piliakalnis Vilniaus centre

Vilniuje, kairiajame Neries krante, priešais Pedagoginį universitetą, baigta statyti Roberto Antinio...

Translate

Televizijos laidos

Norint rašyti straipsnįApklausa

Ar reikia istorinės akmens amžiaus gyvenvietės Lietuvai
 

Dabar tinkle

Mes turime 24 svečius online

Jei norite paremti

Šiame projekte labai laukiama ir pilietinė iniciatyva!
Nelikite abejingais mūsų protėvių istorijai - tai ne tik mūsų šaknys, patriotizmo puoselėjimas, bet ir vienas iš valstybingumo pamatų.
Būsime dėkingi ir mus parėmusiems.
Juridinis projekto asmuo VšĮ"Baltų Atlantida"
įm.k 301741051
Tikslines lėšas mums galite pervesti ar paaukoti 2%
A/S: LT827400030400023810
Danske bankas
Mums rašykite el.p:
saulius.novikas@init.lt
Mob.tel: +370 612 76515
Svetainė atnaujinama
1863-1864 m. sukilimo rengėjai PDF Spausdinti Email
Straipsniai - Praeitis iš arčiau
Sekmadienis, 20 Spalis 2013 15:15

Sukilimo pradžia bei kariaujančių pusių pajėgos
Sausio 22 dieną Lenkijoje prasidėjo sukilimas. Varšuvoje esantis NCK pasivadino Laikinąja Nacionaline Vyriausybe (LNV) ir pakvietė sukilėlius pradėti karinius veiksmus visose buvusios Lenkijos karalystės vietose, pulti tokius objektus, kur leidžia jėgos, naikinti priešo įgulas, užimti apskričių miestus. Lietuvoje tokį manifestą 1863 m. vasario 1 d. (senu stiliumi sausio 20 d.) paskelbė Lietuvos Provincijos komitetas, pasivadinęs Laikinąja Vyriausybe Lietuvoje.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Trūkinėja video vaizdas?  - palaukite kol pilnai užsikraus filmas !
Carinė žvalgyba iš savo šaltinių turėjo nemažai žinių apie rengiamą sukilimą ir stiprino vakarinėse imperijos teritorijose savo karines pozicijas. Prieš pat sukilimo pradžią Vilniaus karo apygardoje buvo dislokuota 66482 kariai bei karininkai ir 120 patrankų. Čia stovėjo I pėstininkų korpusas. Vėliau, sukilimui prasidėjus, šis skaičius kito, kadangi per Lietuvą nuolat būdavo persiunčiami kariniai daliniai į Lenkiją. Metų pabaigoje jau buvo 123495 rusų kariuomenės kariai. Vėliau šis skaičius Vilniaus karo apygardoje dar padidėjo beveik iki 145000 karių. Sukilėlių kariuomenės daliniai atskirais metų laikotarpiais galėjo daugiausia siekti 15–20 tūkstančių karių. Šį skaičių sunku nustatyti, nes dažnai vien dalgiais ginkluoti valstiečių daliniai, praradę viltį sulaukti geresnių ginklų, išsiskirstydavo po namus, o po kurio laiko į jų vietą stodavo nauji kovotojai. 1863–1864 metų sukilėlių veiksmai buvo daug kuo panašūs į Lietuvos partizanų pokario kovas. Jie vengdavo atvirų susidūrimų su stambiais rusų kariuomenės daliniais. Sukilėliai užpuldinėjo nedideles miestelių įgulas, karinį bei pašto transportą, carinei administracijai lojalius dvarus, ardė telegrafo linijas, žudė carinius pareigūnus bei šnipus, teikiančius informaciją apie sukilėlius, surengdavo atakas prieš gabenamus į Rusijos kariuomenę rekrutus, kurie vėliau dažniausiai papildydavo sukilėlių gretas.
Šiaurės Vakarų krašto, kuriam priklausė Lietuva (kartu su Baltarusija), administracinio padalinimo pagrindas buvo gubernija. Sukilėliai laikėsi šio suskirstymo, tik gubernijas vadino vaivadijomis. Pagal Nacionalinės Vyriausybės instrukciją vyriausiuoju sukilimo vadu buvo laikomas dviejų vaivadijų karinis viršininkas. 1863 metų balandį Lietuvos sukilėlių vadovybė vyriausiuoju ginkluotųjų pajėgų vadu paskyrė buvusį Rusijos kariuomenės generalinio štabo kapitoną Zigmantą Sierakauską.
Svarbiausieji sukilimo mūšiai
Pirmosios sukilėlių kautynės su caro kariuomenės daliniais dabartinės Lietuvos teritorijoje įvyko 1863 m. vasario 2 d. Čia, Pilviškių apylinkėje, prie Čystos Būdos, 200 sukilėlių būrys, vadovaujamas dimisijos karininko Karolio Jastržembskio, susikovė su gen. mjr. Suchodolskio kavalerijos daliniu. Rusams pavyko atkirsti sukilėlius, besitraukiančius miško link, ir priversti kautis nepatogioje pozicijoje. Šioje kovoje žuvo apie 30 sukilėlių ir pats būrio vadas.
Kauno gubernijoje vienas pirmųjų sukilimo organizatorių buvo kunigas Antanas Mackevičius. Lietuvoje prasidėjus pirmosioms sukilimo kovoms, 1863 m. kovo 20 d. Paberžės bažnyčioje A. Mackevičius pasakė ugningą pamokslą ir su 150 dalgiais ir šautuvais ginkluotų vyrų patraukė į Krekenavos miškus. Kovo 27 dieną ties Surviliškio valsčiaus Naujaberžės kaimu įvyko pirmosios kunigo A. Mackevičiaus vadovaujamo būrio kautynės. Sukilėliai didvyriškai priešinosi Narvos pėstininkų pulko vadui baronui plk. Delingsgauzenui, vedančiam į mūšį keturių kuopų pėstininkų ir dragūnų rinktinę, lydimą dešimties kazokų. A. Mackevičiaus sukilėliams pavyko atsilaikyti prieš rusų puolimą. Remiami B. Dluskio šaulių, jie sėkmingai pasitraukė miško pusėn, kur rusai jų persekioti neišdrįso.
Stipri sukilėlių organizacija veikė Peterburge. Jai priklausė daug iš Lietuvos kilusių kariškių. Ypač aktyviai čia reiškėsi Zigmanto Sierakausko vadovaujama kariškių grupė. Balandžio 6 dieną, gavęs oficialų karinės vadovybės leidimą išvykti į užsienį, Z. Sierakauskas atvyko į Vilnių. Čia jis pateikė parengtą sukilėlių kovos planą, prieš tai pasiderinęs su Kauno gubernijos kariniu viršininku Boleslovu Dluskiu. Pagal šį planą pirmiausia turėjo susijungti Kauno gubernijos sukilėlių pajėgos. Toliau sukilėliai numatė veikti dviem svarbiausiomis kryptimis – žygiuoti link carinės kariuomenės tvirtovės – Daugpilio – ir, padedant ten tarnaujantiems iš Lietuvos kilusiems kariškiams, užėmus šį svarbų strateginį punktą, apsirūpinti ginklais bei amunicija. Dar planuota paimti į savo rankas Kuršo kontrolę, kad būtų užtikrintas ginklų atgabenimas iš Vakarų Europos bei patikima komunikacija su Lenkija ir kitomis šalimis, iš kur tikėtasi paramos. Pagal Z. Sierakausko planus netrukus turėjo prasidėti Anglijos ir Prancūzijos intervencija prieš Rusiją, labai palengvinsianti sukilėlių padėtį. Šiems tikslams įgyvendinti sukilėliai Andrioniškio miške prie Teresboro palivarko (dabar Knebių kaimas) įrengė stovyklą, kurioje vykdė naujokų mokymus, būrių reorganizavimą. Čia veikė karo lauko ligoninė sužeistiesiems gydyti. Šioje stovykloje Z. Sierakauskas pertvarkė sukilėlių dalinius reguliariosios kariuomenės pagrindu.LAST_UPDATED2
 

Komentuoti

Jūsų vardas:
Pavadinimas:
Komentaras (čia galite naudoti HTML žymas):
  Kodas patikrinimui. Tik mažosios raidės be tarpų.
Kodas: