Tautos atminties laikas (1-dalis) Spausdinti
Straipsniai - Praeitis iš arčiau
Trečiadienis, 03 Birželis 2009 20:27

Lietuvos Respublika mini itin svarbias istorinių įvykių sukaktis. Dvidešimtąsias Sąjūdžio įkūrimo metines minėjo ir prisiminė o štai šiandien paklausus kas ta birželio 3 diena- sutiktas praeivis dažnai patraukia pečiais. O jei paklaustum kas buvo Stasys Šilingas?

 

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

STASYS ŠILINGAS – ilgametis Valstybės Tarybos pirmininkas, teisingumo ministras, 1938 m. Lietuvos Konstitucijos kūrėjas, Šaulių sąjungos centro valdybos pirmininkas

Šiais metais sukanka 90 metų, kai vienas žymiausių Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjų Stasys Šilingas 1919 m. balandžio 4d. laikinojoje sostinėje Kaune buvo išrinktas Valstybės Tarybos pirmininku. Šias pareigas jis ėjo iki Steigiamojo Seimo sušaukimo. 1928-1938 m. jis pakartotinai buvo išrinktas Valstybės Tarybos pirmininku.

S. Šilingas (gimęs Vilniuje 1885 m. lapkričio 23 d.) iš savo tėvų paveldėjo barono titulą ir gavo aukštą išsilavinimą. Vienok, visa jo jaunystė prabėgo aktyviai dalyvaujant revoliuciniuose judėjimuose ir net Maskvos barikadose kovojant prieš caro priespaudą, redaguojant „Aušrinę“, leidžiant lietuvių rašytojų almanachą „Pirmasis baras“, bendradarbiaujant „Lietuvos žiniose“. Jau 1914 m. paskelbė „Gintarinę deklaraciją“ dėl Mažosios Lietuvos sujungimo su Didžiąja Lietuva. 1917 m. įkūrė demokratinę tautos laisvės Santaros partiją, buvo išrinktas Lietuvių tautos tarybos pirmininku. Lietuvių konferencijoje Stokholme įkūrė Lietuvių-švedų draugiją. 1918 m. Vilniuje kūrė Lietuvos kariuomenę, buvo įtrauktas į miesto tarybą.

Pirmaisiais Nepriklausomos valstybės metais Kaune dirbo advokatu, 1924 m. išrinktas Šaulių sąjungos Centro valdybos pirmininku. Jo rūpesčiu įsteigta M.K. Čiurlionio galerija, Kauno meno mokykla, Operos teatras.

1922 m. nuo Krikščionių demokratų ūkininkų sąjungos vėl buvo išrinktas į Pirmąjį Seimą, vadovavo Užsienio reikalų komisijai. Matydamas grėsmę Lietuvos valstybei Stasys Šilingas su kitais bendraminčiais dalyvavo 1926 m. perversme ir po jo paskiriamas teisingumo ministru. Įsteigė Vilniui vaduoti sąjungą, Lietuvai pagražinti draugiją. S. Šilingas laikomas iškiliausiu tautos idealų puoselėtoju ir neoficialiu Prezidento A. Smetonos tautininkų ideologijos kūrėju, parengė šios valdančios partijos įstatus. Nuo 1928 m. dešimtmetį būdamas Valstybės Tarybos pirmininkas ir antros kadencijos teisingumo ministras jis parengė Teismų santvarkos, Spaudos įstatymus ir 1938 m. Lietuvos Konstituciją.

Tiktai nuo kiekvieno mūsų: ir iš šią žinią teikiančios redakcijos; kiekvienos šeimos, kiekvieno lietuvio drąsos ir priklauso, kad LIETUVA ŠVIES SAULE LIETUVOS !

LAST_UPDATED2
 
Komentarai (2)
Šilingas
2 Pirmadienis, 16 Rugsėjis 2013 14:45
Na kaip-gi, žinome, dar jo garbei buvo Britanijos smulkūs pinigai pavadinti ir ant jų jo portretas yra.
Nors dauguma "neišmanėlių" mano, kad ten Anglijos karalienė.
LIETUVIŲ TAUTINĖS BŪTUVOS (KULTŪROS)
1 Pirmadienis, 22 Birželis 2009 19:41
LIETUVIŲ TAUTINĖS BŪTUVOS (KULTŪROS) MINTIJA (APMĄSTYMAS)
yvComment v.1.20.0