Baltų civilizacijos menas ( 2-ji dalis ) Spausdinti
Straipsniai - Praeitis iš arčiau
Ketvirtadienis, 04 kovas 2010 22:02

Jūsų patogumui dauguma INIT televizijos laidų rasite rubrikoje "Atlantidos video temos"

Atrodo, kad tos pačios dievybės galėjo žmogui ir padėti, ir jam kenkti. Užtat jas reikėjo numaldyti ir sau palankiau nuteikti aukomis."

 

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

Istoriniai šaltiniai sako, jog būta senojo tikėjimo žynių, krivių, burtininkų - vyrų ir moterų. Jie kaupė ir saugojo dvasinę patirtį, tobulino sugebėjimus. Būtent juos pirmiausia puolė ir persekiojo užkariautojai ir svetimos religijos platintojai. Žynių tradicijos ilgai laikėsi užkalbėtojų, liaudies gydytojų, keliaujančių elgetų ir giedotojų tarpe. Tačiau patirtis rodo ir neigiamas šio luomo žmonių puses. Žyniai dažnai buvo linkę užgrobti valdžią bendrijose, pajungti žmones savanaudiškiems poreikiams. Tokiose bendrijose nariai tampa tikromis avelėmis - nesavarankiškomis, bejėgėmis, paklusniais įrankiais, o su Dievu ar dievais gali bendrauti tik išrinktieji - piemenys, dvasininkai. Romuvų tikslas yra burti asmenybes, išmanančias senąsias tradicijas, turinčias nuomonę. Pageidautina, kad bendruomenės narys mokėtų atlikti apeigas, giedoti ir pan. Žinoma, tokie gabumai ne kiekvienam, todėl šį darbą atlieka žmonės, mokantys telkti ir to norinčių. Tai nereiškia, jog šie apeigų vadovai gali įsakinėti ar būti aukštesnės galios bendruomenėje. Kiekvienas Romuvos narys turi savo mėgiamą veiklos ir gabumų tobulinimo sritį, romuvių santalka sudaro tam palankias sąlygas.
Tikybinis išgyvenimas tai nuostabios darnos ir meilės pasauliui pajautimas, patiriamas apeigose ar kitais gyvenimo momentais. Romuva nesiekia kolektyvizmo ar masinio įsijautrinimo, daug svarbiau tokį išgyvenimą patirti vienam žmogui - gamtoje, prie ąžuolo ar liepos, akmens, ugnies. Galima žinoti laiką ir vietą, kur šie išgyvenimai būna stipresni ir gilesni. Yra žmonių, sugebančių tai nustatyti. Tokiose vietose būdavo įkuriamos šventovės - alkai. Žinoma, liaudies daina, atliekama būriu, taip pat sukuria gilių išgyvenimų. Pulkas bendraminčių, bendros dvasios bičiulių, pajėgia sukurti stiprų dvasinį lauką.
Mūsų dienų Romuva - tai kelių baltiškų tradicijų visuma, tęsianti senosios Prūsų Romuvos universalumą. Romuvai priklauso tie, kurie gerbia ir myli šios senosios Baltų žemės dvasinę tradiciją, kurie suvokia jos aktualumą atsinaujinančiame pasaulyje.
Romuvos judėjimas yra Europos senųjų tikybų atgimimo dalis. Šis atgimimas vyksta natūraliai ir dėsningai, nes tam atėjo metas. Galim pasidžiaugti, jog Baltijos ir kitos Europos tautos išsaugojo turtingiausia šio atgimimo šaltinį - savo etnines kultūras, kurios pasitarnaus Europos gamtameldžių atgimimui.
V. Baltų kultūra šiandien Baltų kultūra čia vadiname kelių Pabaltijo tautų bendrą kultūrinį paveldą, o taip pat gyvąją tradiciją, kurioje žymios šios kultūros apraiškos. Šiandien lietuviai, latviai ir pusiau baltai - gudai suvokiami, kaip skirtingų kultūrų tautos, tačiau atidesnis etnologo žvilgsnis atveria vieningą baltišką kultūros substratą. To substrato teritoriją akivaizdžiai rodo lingvistiniai, archeologiniai bei etnologiniai žemėlapiai. Per praėjusį tūkstantmetį baltų teritorija susitrauke iki 1/6 buvusio dydžio. Ar tokia tendencija ir toliau dominuos ? Globalizacijos procesai palies ir likusią nedidelę baltų teritoriją. Ar yra kokia galimybė išlaikyti baltų civilizacijos tęstinumą ? Pirmojo Lietuvos kultūros kongreso metu (1990) baltų kultūros klausimas buvo aptariamas kaip savarankiškas ir aktualus klausimas. Pranešimus skaitė lietuvių, latvių, gudų ir net prūsų bei jotvingių atstovai. Tokia pranešėjų sudėtis rodo, kaip buvo suprantama baltų kultūros sąvoka. Atskirų grupių kalba nebuvo laikoma svarbiausiu ir vieninteliu kultūros požymiu. Pasaulėjauta, įvairios kultūros, religijos ir meno formos bei istorinės šaknys sudarė giminingų kultūrų visumą, kuri ir buvo vadinama baltų kultūra. Tame baltų kultūrų atstovų susiėjime buvo kalbama apie būtinybę siekti baltų civilizacijos aktyvinamojo darbo. Baltų civilizacijos, o taip ją galima būtų vadinti, potencialas yra toks realus ir pajėgus, kad kryptingos kultūrinės pastangos galėtų duoti gražių vaisių. Baltų civilizaciją galima įsivaizduoti, kaip mozaiką, arba suskilusį į kelis gabalus veidrodį. Nors atskiros tos mozaikos dalys ir atrodo esančios savarankiškos kultūrine ir tautine prasme, jos ištiesų sudaro tik dalį visumos. Šita visuma, arba baltų civilizacija, ir yra viena iš didžiųjų Europos senbuvių kultūrų, kuri šiuo metu miega, kaip padavimuose miega kalno viduje mieganti kariuomenė. Šitokia baltų kultūros idėja gerokai skiriasi nuo filosofo S.Šalkauskio skelbtos lietuvių tautos kultūrinės programos - sintezuoti Rytų ir Vakarų kultūras. Baltų civilizacijos idėja kalba apie baltų kultūrų sintezę. Tokios sintezės arba baltų vienijimosi pastangų būta įvairių.

 

LAST_UPDATED2
 
Komentarai (8)
to Juozas
8 Penktadienis, 19 kovas 2010 14:14
Mes buvome vadinami:
Sarmatais,
Barbarais,
Pagoniais,
Aisčiais,
........
......
nuo 18 amziaus pradėti vadinti Baltais - tiesiog vienas Vokietis taip nusprendė.
Apie kabalą
7 Ketvirtadienis, 11 kovas 2010 08:33
Kęstutis
Tas "mokslas" Lietuviškai labai teisingai skamba kabala-kaipbala, "į balą puolęs, sausas nekelsi..."
Baltai
6 Ketvirtadienis, 11 kovas 2010 02:21
Tai tikriausiai tu genciu gyventojai buvo isbale :)
Dėl Baltų
5 Trečiadienis, 10 kovas 2010 18:32
Gerbiamas Juozai:) Baltai ir Baltų gentys nėra išmonė:) kaip vadinomės mes praeity- žinoma Aisčiai ir normalūs, pabrėžiu normalūs istorikai tai įvardina tad įdėmiau žiūrėkite kitas laidas.
baltai
4 Trečiadienis, 10 kovas 2010 09:35
Man vis kliuva tas BALTU pavadinimas.Aisku jei gyventume Afrikoje galetume vadintis Baltais.Nejaugi istorikai ir archeologai neranda kaip is tikruju vadinomes?
ne i tema. gal kas parasys apie tai
3 Trečiadienis, 10 kovas 2010 03:56
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/29990/Dr__Steven_Greer_The_Promise_of_New_Energy/
Apie baltų amatus ir tradicijas
2 Pirmadienis, 08 kovas 2010 22:11
Nu čia geras:) Kabalos mokslą,tikrą mokslą???
baltų menas ar amatai ir tradicijos
1 Pirmadienis, 08 kovas 2010 17:50
Ir tai nėra vienintelė blogybė, kai amatus prilyginate menams, o kultūrą atskiriate kaip savarankiškai veikianti subjektą. Tik religija suformuoja vienį, pasireiškianti įvairiomis formomis. Šiais laikais klaikas suima, kai skaitai visuokiausius religinius-katalikiškus svaiguliavimus apie baltų ir krikščionių tapatumą įrodančius faktus. Senovės baltų tikėjimas vertas pagarbos ir perkėlimo į šiuolaikinio gyvenimo tradiciją. Ir tik tiek, tik tradicija. Kad neužmirštume savo tikros istorijos. Apie dvasingumą nereikia kalbėti, nes šios religijos nieko bendra su dvasingumu neturi. Šiuolaikinis mokslas ir daugelis pasaulio universitetu jau dėsto Kabalos mokslą - tikra mokslą apie dvasinį pasaulį bendrą visai žmonijai.
yvComment v.1.20.0