Kai beprotybei nėra ribų Spausdinti
Straipsniai - Kalba ir raštas
Trečiadienis, 20 Sausis 2010 23:45

Tauta pasiekia ko trokšta, kai moka ir gali sujungti saviškius ir pakreipti jų jausmą, mintį ir valią viena linkme. Tauta laimi, kai vieningai vykdo savo sprendimus ir savo žodį pasako laiku.

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
 

 

L R Prezidentei D. Grybauskaitei
LR Seimo pirmininkei  I Degutienei


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010-01-12 d. NUTARIMO DĖL
PROJEKTŲ PAKEISTI VALSTYBINĖS KALBOS ABĖCĖLĘ, RAŠYBĄ
Nr. XP – 689A (2), Nr. XP – 2316


 Prašome nepritarti LR Vyriausybės parengtam “Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių įstatymo projektui” Nr.-689A (2) ir “Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3. 282, 3.303 ir 3.306 straipsnių pakeitimo įstatymo projektams” Nr. XP – 2316, kadangi jie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sprendimams, valstybės interesams, griauna valstybinės kalbos sistemą, turi daug neteisingų teiginių.
 2009-11-06 d. LR Konstitucinis teismas nusprendė: “Jeigu teisės normomis būtų nustatyta, kad šių piliečių vardai ir pavardės Lietuvos Respublikos piliečio pase rašomi kitokiais, ne lietuviškais rašmenimis, būtų ne tik paneigtas konstitucinis valstybinės kalbos principas, bet ir sutrikdyta valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų įmonių, įstaigų bei organizacijų veikla”. Tuo tarpu Vyriausybė išduoda Lietuvos Respublikos gyvybinius interesus, ilgaamžius lietuvių tautos siekius, tautos pamatą – valstybinę kalbą ir minėto projekto 2 bei 5 dalyse siūlo Lietuvos Respublikos piliečių vardus ir pavardes skubiai pradėti rašyti “nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis”. Tai prieštarauja 2009m. kovo mėn. Lietuvos kalbininkų seminaro sprendimui nerašyti Lietuvos Respublikos asmenvardžių užsienio abėcėlėmis.
 Įstatymo projekto preambulėje neteisingai skelbiama, esą “vienos kalbos asmenvardžiai nelaikytini juos vartojančios kitos kalbos sistemos dalimi”, nors visi asmenvardžiai lietuvių kalboje yra linksniuojami, turi galūnes ir kiekvienas vidurinę mokyklą baigęs asmuo turi žinoti, jog kalbos žodžių visuma “apima ne tik bendrinius, bet ir tikrinius žodžius” ( “Lietuvių kalbos enciklopedija” 2008, p. 305). Dėl nepalankių istorinių priežasčių apie 80 proc. lietuvių pavardžių   yra nelietuviškos kilmės. Visos Lietuvos Respublikos piliečių pavardės, vardai yra valstybinės kalbos dalis. Lietuvių kalba – tautos nuosavybė ir sprendimus apie kokį nors abėcėlės keitimą gali priimti tik tauta, išreikšdama savo nuomonę referendumu.
 Įstatymo projekto preambulėje taip pat rašoma, kad “1938 m. gruodžio 6 d. priimtame Pavardžių įstatyme buvo įteisinta galimybė nelietuviškas pavardes rašyti nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis”, bet nutylima, tai vyko Lenkijos ultimatumo Lietuvai fone, nors pats įstatymas buvo skirtas daugiausia pavardžių atlietuvinimo tikslui (skirtingai, negu šiandien, kai siūlomas tautos tradicijų atsisakymo, asimiliacinis kelias). Gal šiandien istorija kartojasi? Gal “strateginis partneris” ir vėl Lietuvos Vyriausybei iškėlė ultimatumą?
 Parengusi Lietuvai kenksmingą projektą, pagal jį “Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo parengia ir patvirtina :1) Vardų ir pavardžių rašymo taisykles; 2) Valstybės registrų ir informacinių sistemų pertvarkos veiksmų planą”. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymoje meluojama, jog “neigiamų pasekmių, priėmus Įstatymų projektus, nenumatoma” ir “jeigu Įstatymų projektai nebus priimti, toliau išliks socialinė įtampa”, nors ji kyla kaip tik dėl Vyriausybės prieškonstitucinės veiklos.
 Aiškinamajame rašte dėl Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto taip pat meluojama, esą “asmenvardžiai nereiškia sąvokų ir ir neturi leksinės reikšmės”, nors visi žino, ką reiškia pavardėmis tapę bendriniai žodžiai  kubilius, kiškis, karosas, šarka, vanagas, vilkas ir jiems kartais pridedamos priesagos – elis, -ėlis, -ukas ir t.t. Akad. Z. Zinkevičiaus knygoje “Lietuvių asmenvardžiai” (2008 p.30) rašoma: “Dvikamieniai asmenvardžiai iš seno, matyt, turėjo kilnią, taurią reikšmę, plg. lietuvių Gin-tautas (tautos gynėjas), Vis-valdas ( kas visa valdo), Daug-vilas (kas daug viliasi)”.
  Aiškinamajame rašte neteisingai teigiama, esą “vardus ir pavardes  rašyti nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis (....) įprasta visose (išskyrus Lietuva ir Latviją ) šalyse, kurių rašmenys yra lotyniško pagrindo”. To nedaro ir Lenkija, šiuo klausimu daranti Lietuvai didžiausią spaudimą pažeisti savo suverenitetą ir teritorijos vientisumą, gaivinti okupacijų padarinius.
 Vyriausybė nenurodė, kiek naujų raidžių valstybinėje kalboje atsirastų, kaip jos būtų tariamos, kas jas išmokytų tarti bei rašyti visus valdininkus, gyventojus, mokytojus, mokinius, kas pakeistų bibliotekų ir kitus registrus, kiek tiksliai tai kainuotų ir kokia prasmė tai daryti krizės laikotarpiu. Melas, kad tam reikėtų tik “apie 3-4 mln. litų”.
 Prašome išsiaiškinti, kodėl Vyriausybė sunkmečiu nerengia ir nevykdo kompetentingų   skubių krizės įveikimo planų, nepadeda realiai į Tėvynę grįžti Lietuvos Respublikos piliečiams, nekuria naujų darbo vietų, o užsiima valstybei kenksminga prieškonstitucine veikla?
 Dėl vardų ir pavardžių rašybos prašome vadovautis LR Konstitucinio teismo 2009-lapkričio 6 d. sprendimu “Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimo motyvuojamosios dalies 4 ir 7 punktų nuostatų išaiškinimo” ir priimti Seimo nario R. Kupčinsko projektą, paredaguotą pagal naujausią LR Konstitucinio teismo išaiškinimą.


Priedas: Akad. Z. Zinkevičiaus informacija “Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardėse” , Vilnius, 2010 m.

LAST_UPDATED2
 
Komentarai (5)
GEDA!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Sekmadienis, 25 Balandis 2010 04:42
Man tiesoig plaukai siausiasi ant pakausio!!! Visiskai nusivyliau Lietuvos valdzia. Nieko svento , absoliuciai nieko svento tik kuo daugiau prisiplesti.Tai pats didziausias musu turtas , net gi ne tik musu , bet jau ir pasaulio , kadangi tai seniausia kalba , davusi pradzia daugeliui kalbu . Nejaugi leisime saujelei isdaviku ta didziuli turta parduoti?
Didi bėda Lietuvos žemelėje
4 Pirmadienis, 15 Vasaris 2010 17:54
Vardulis
http://www.vlkk.lt/lit/92484
Erozija
3 Penktadienis, 29 Sausis 2010 15:25
Vyksta visur ne tik formaliuose dalykuose, kaip raidžių gatvių ir pavardžių rašymas. Skandinama Tauta euroatlantiniuose vandenyse, murkdoma krikščioniškos (kryžiuotiškosios) kultūros kanalizacijoje. Be to atkreipkit dėmėsį į visokius mas-medios priemonėmis organizuotą tautiškumo eroziją.
Kur tik koks išvytas iš namų negras ar turkas ar gruzinas - čia pas mus televizijose randa prieglaudą. Dirbtinai jam užauginami reitingai - ir sudie lietuviškumui. Tai daug gudresnis genocidas, nei sovietinis, todėl dauguma ir neatpažįsta to reiškinio, neįvardija GENOCIDU. Bet čia tas pats, Mozės sugalvotas genocidas.
laiškas
2 Sekmadienis, 24 Sausis 2010 10:01
Ar pateiktas puikus pareiškimas Prezidentei ir Seimo pirmininkei pas jas jau ant stalo? Tuo pačiu, kokia organizacija ar asmenų grupė yra šio savalaikio dokumento autoriai?z
Rizikuoja
1 Ketvirtadienis, 21 Sausis 2010 15:57
Nesilaikantys VLKK nutarimų, rizikuoja būti nubausti Valstybinės kalbos inspekcijos 300–1500 litų bauda pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą:

http://www.vlkk.lt/i/u/file/ATPK.doc
yvComment v.1.20.0