Lietuvių senasis tikėjimas Spausdinti
Straipsniai - Pagonybės ir krikščionybės sankirta
Pirmadienis, 25 Gegužė 2009 20:06

1.Pasaulis yra visuotinai gyvas. Gyvybę suprantame daug plačiau nei tik biologinę gyvybę. Gyva yra saulė, vanduo, medis, gyvas akmuo ir pan. Gyvybę reikia gerbti ir mylėti. Todėl požiūris į pasaulį turi būti pagarbus. Senoji baltų religija- gyvybę tausojanti religija.

 

2.darnos principas. Pasaulyje yra darna, bet ji nėra pastovi, ji linkusi silpti ir nykti, todėl ją būtina kurti ir plėtoti. Žmogaus priedermė siekti darnos, ją saugoti ir palaikyti. Darna yra mūsų senosios kultūros ir religijos pagrindas.

 

3.Gerbiami Dievai ir Deivės. Yra didieji Dievai-Dievas (Praamžius), Perkūnas, Žemyna, Laima, Saulė. Bet pasaulis yra įvairus, Jame veikia daugybė jėgų ir dievybių, o žmonės laikosi tradicijos arba pasirenka, kas jiems arčiau ir mieliau. Dievybės susijusios su gamta, jos nematomos ir išreiškia antgamtiškumą. Dievai ir Deivės susiję su tam tikra vietove, su vietiniais papročiais, netgi su istoriniais įvykiais.

 

4.Pasaulis yra amžinas. Jis nuolatos kuriamas amžinųjų dieviškų jėgų. Pagal lietuvių mitus pasaulį kuria ir perkuria bent du Dievai- šviesos ir tamsos, kūrimo ir griovimo Dievai (Dievas ir Velnias). Jų sąveika arba prieštaravimai kuria darną ir gyvąją būtį.

 

5.Svarbiausias dorovės teiginys (Aukso taisyklė) kviečia daryti kitam žmogui ar gyvai būtybei tą, ką norėtum, kad tau būtų daroma, ir nedaryti to, ko nenorėtum, kad tau būtų daroma. Baltai tokią dorovę vadina žmoniškumu. Tai- prievartos vengimas ir nekerštavimas, nesavanaudiška meilė ir užuojauta visoms gyvoms būtybėms. Žmogaus prigimtis yra gera, o blogis atsiranda ten, kur suyra darna. Žmogus dvasiškai tobulėja, jei gyvena teisingai ir nesavanaudiškai.

 

6.Protėvių gerbimas. Už savo buvimą, už kalbą, už tėvynę mes esame dėkingi protėviams. Todėl turime nuolatos prisiminti, reikšti pagarbą protėviams. Tam yra sukurtos senosios apeigos ir papročiai. Baltų tikėjimas vienija visus tikinčiuosius- gyvuosius ir mirusiuosius. Mirtis yra dėsningas gamtos virsmas. Mirštant kūnui, siela gali išlikti pereidama į kitą pavidalą. Po mirties velionis patenka tarp mirusiųjų giminaičių, o per apeigas gyvieji ir mirusieji vėl susitinka.

 

7.Gamta yra šventa, o šventumas yra Pasaulio gyvybės tobuliausia savybė, viską suvienijanti, sutaikanti ir atgaivinanti. Mūsų tautą, jos žmones augina ir auklėja žemė. Žemę lietuviai laiko šventa. Be savo žemės tauta negali išgyventi arba išlikti savimi. Gerbkime ir mylėkime mūsų žemę, saugokime ir ginkime ją.

LAST_UPDATED2
 
Komentarai (3)
Yra vilties
3 Šeštadienis, 11 Birželis 2011 16:14
Manau dar yra vilties ne tik išsaugoti kaip istoriją, bet ir gyventi tokį gyvenimą, kokį gyveno mūsų garbingi protėviai, branginti ir puoselėti tai, kas jiems buvo šventų švenčiausia, ką jie kalaviju gynė iki paskutinio atodūsio. Širdis džiaugiasi kai matau kiek veiklaus jaunimo įsišventina į Romuvius. Jiems Lietuva su jos dvasiniais lobiais ne abstrakcija, o gyvenimo prasmė. Te būna palankūs mums Dievai einant Romuvos keliu...
O taip...
2 Pirmadienis, 01 Vasaris 2010 19:11
Tikrai mums reikėtų pasimokyti iš baltų jų gero ir žmoniško elgesio, kurio musm labai trūksta... Ačiū už informaciją,kaip tik abar rašau rašimį apie baltų tikėjimą ir ši informacija man labai pagelbėjo
Cia yra labai daug gero informacijos api
1 Penktadienis, 05 Birželis 2009 06:29
Cia yra labai daug gero informacijos apie baltu tikejima ir ju elgesy su kitais manau ir mums reiketu pasimokyti is Baltu. Musu pasauly truksta tokio elgesio kaip ten buvo...
yvComment v.1.20.0