Ožnugario paslaptis Spausdinti
Trečiadienis, 25 kovas 2009 00:00

Veiksmas suktusi Žemaitijoje Ožnugario kaimo teritorijoje.Šioje vietoje  upė daro kilpą,orientuotą Pietų-Šiaurės kryptimi.Teritorija apaugusi lapuočių mišku,auga daug ąžuolų.
Seni žmonės pasakoja,kad šiose vietose vaidenasi.Išlikęs pasakojimas,kad ant gilios rėvos kranto buvęs didžiulis ąžuolas. Raganavimo laikais, nuskriaustos arba pasmerktos šio krašto moterys pasikardavę po šio galingo ąžuolo šaka.Todėl ši rėva pavadinta Karintakiu,Velniaintakiu.Ten prie upės iš apylinkių susirinkdavę moterys švęstii Rasų šventės...

Radiostetiniai tyrimai parodė,kad upės slėnyje ir apie jį yra energetinių anomalijų zona.Pagal „Eurobridge“ tarptautinį geoseisminių tyrinėjimų projektą atlikti moksliniai tyrimai parodė,kad aplinkinių upių slėniai susiformavę virš žemės plutos lūžių.Šiose vietose užfiksuota žemės traukos jėgų ir magnetizmo anomalijos.

Giedromis vasaros naktimis čia dažnai stebimi įvairūs skraidantys Šviesuliai. Senovės Baltų kultūros tyrinėjimai rodo,kad upių kilpose,ant skardingų kalnų,energetinėse miškų aikštelėse,prie stambių ąžuolų,energetiškai aktyviose vietose, būdavo įkuriamos šventovės (Alkos,Romuvos). Tiriant tokias praeities šventoves nustatyta,kad jose buvo įvairiai išdėstytų stambių akmenų struktūros. Mokslininkai, tyrinėjantys akmenų sūkurinius laukus,nustatė ,kad kiekvienas akmuo yra susijęs dvipusio ryšio kanalu su kosmosu. Tarsi,tai būtų visatos energoinformacinės sistemos dalis. Pastebėta,kad akmenys būdavo padedami taip,kad jų sūkuriniai laukai liestusi su energetiškai galingų ąžuolų auromis.Per tokius energijų susilietimo taškus nubrėžta linija yra artima tiesei.Tai reiškia,kad šiuo energoinformacinio ryšio kanalu tekanti Visatos informacija gali būti fiziškai suvokiama. Kad vyktų abipusė ir pastovi informacinė apyskaita, žyniai kurdavo aukurą, kuriame kūrendavo Amžinąją ugnį (Gabiją) Tyrinėjant protėvių paliktas akmenines struktūras Lenkijoje, Latvijoje, Švedijoje ,buvo atkurta viena praeities šventovė ir Lietuvoje.
Taigi,xx Romuvoje jau įrengta astrologinė Alka.Joje yra nuo kalno papėdės iki viršaus žalčio forma pastatyta dvylika aukurų.
Visa tai veždamas akmenis iš įvairių Lietuvos vietų kaip nuo Birutės kalno, Vaidilutės aukuro ir kitų- sudėliojo 70-metis Kęstutis Juškys .Tokia astrologinė Alka praeity buvo įrengta dabartinio Vilniaus centre, netoli dabartinės katedros- dvylika kylančių pakopų su aukurais. Perkūno Krustas stovėjo vietoje dabartinių trijų kryžių. Už jo sunaikinimą buvo mirtimi nubausti trys vienuoliai- misionieriai. Čia galiu dar informacijos surašyti apie daugybę astrologinių Alkų atkurtų vietovėje,bet manau,kad tai viskas bus nufilmuota juostoje su to meto apeigom ir folkloru bei susieta su Baltų kultūra.

Video pasakojimą rasite: Video- Ožnugario Romuva