Pamiršti žmonės Spausdinti
Straipsniai - Kultūra
Ketvirtadienis, 17 Gruodis 2009 11:15

Visagino kultūros centras


    2005 m. gruodžio 1 d. pradėjo savo veiklą biudžetinė įstaiga Visagino kultūros centras, įsteigta Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. TS-466.
    Tuo pačiu sprendimu nutraukta Visagino savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus struktūrinių padalinių kultūros namų „Banga“ ir kultūros centro „Draugystė“ veikla. įstaigoje dirbo 45 darbuotojai. Iš jų: 3 administracijos, 17 kūrybiniai, 25 aptarnaujantys bei techniniai darbuotojai.

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
 

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
 

 

    Patalpos:
Visagino kultūros centre iki 2009 m. spalio 1 d. buvo „Draugystės“  koncertų salė (400 vietų žiūrovams), „Bangos“ renginių salė (scena, rojalis, plotis - 1025 m2  ), kino salė (DOLBY DIGITAL įranga,  120 vietų žiūrovams), 35 vietų kavinė-picerija „Tip-top“  bei 40 vietų kavinė „Mimino“, parodų salė – 200 m2  bei kiemo scena 80 m2 pločio.
2009 m. spalio 1 d. Visagino jaunimo kultūros centras „Orbita“  Visagino savivaldybės tarybos 2009-06-23 sprendimu Nr. TS-165 bei Visagino savivaldybės tarybos  2009 m. rugsėjo 17 d.  sprendimu Nr. TS - 201 buvo reorganizuota ir funkcijos perduotos Visagino kultūros centrui.
2009 m. lapkričio 1 d. Visagino tautinių kultūrų centras remdamasis Visagino savivaldybės administracijos 2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. ĮV-684 ir Visagino savivaldybės administracijos 2008 m. rugpjūčio 29 d. aktu savo veiklą perdavė Visagino kultūros centrui.
 Dabar Visagino kultūros centras turi ketverius rūmus (5 sales koncertams bei kitiems renginiams, 2 parodų sales, 2 lauko scenas, 2 kavines, daug patalpų repeticijoms...).
        Pagrindiniai tarptautiniai, respublikiniai, regioniniai bei miesto renginiai:
•    Tarptautinis šokių festivalis „Gervė“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Visagine (nuo 1993 m., kas antri metai).
•    Tarptautinis sakralinės muzikos chorų ir ansamblių  festivalis Visagine , skirtas Šv. Cecilijos dienai (nuo 1997 m., kas antri metai).
•    Tarptautinė tapybos darbų paroda „Ežerų kraštas“ (nuo 2000 m.).
•    Tarptautinis monospektaklių festivalis „Atspindys“ (nuo 2006 m.).
•    Tarptautinis krikščioniškos dainos festivalis „Kristus – pasaulio viltis“ (nuo 2008 m.).
•    Respublikinė kaimo kapelų  šventė „Šokim, trypkim...“ (nuo 2005 m.).
•    Tarptautinis tautinių kultūrų festivalis „Rudeninės“ (nuo 2006 m., kas
     antri metai).         
•    Tradicinis kalėdinis VKC meno kolektyvų Padėkos vakaras „Pakelkime taurę vilties“ (dalyvauja VKC rėmėjai, nuo 1995 m.).
•    Kalendorinė Joninių šventė „Ain saulala aplink dungu...“ (nuo 1995 m.).
•    Miesto tradicinė žiemos paroda (nuo 1999 m.).
•    Miesto šeimos sambūrio šventė „Sveiki sulaukę Šv. Velykų“ (nuo 2005 m.).


        Visagino kultūros centro darbuotojai kasmet organizuoja visų valstybinių švenčių bei atmintinų datų paminėjimus. Daug dėmesio skiriama kalendorinių švenčių organizavimui. Nuolat vyksta diskotekos jaunimui bei šokių vakarai suaugusiesiems.
Dabar centre dirba 86 darbuotojai. Iš jų: 9 administracijos, 41 kūrybiniai, iš jų 34 turi aukštą išsilavinimą.
Visagine itin aktualios sociokultūrinės problemos. Reikia pažymėti, kad Visagino kultūros centre aktyviai ir kokybiškai įgyvendinama sociokultūrinė kultūros centrų funkcija: net trys pensijinio amžiaus žmonių kolektyvai sėkmingai juose repetuoja ir nors jų meninis lygis nėra aukštas, bet realizuojama garbaus amžiaus žmonių užimtumo ir aktyvinimo programa. Įstaiga aktyviai bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą (Visagino statybininkų klubu, Visagino pensininkų klubu, Neįgaliųjų draugija, VšĮ „Aukštaitijos ežerais“ ir kt.). Visuomeniniams dariniams suteikiama galimybė realizuoti savo sumanymus suteikiant sales, įgarsinimo ir pan. paslaugas. Iš visuomenininkų tarpo atrenkami aktyviausieji ir jiems suteikiama galimybė pademonstruoti savo sugebėjimus įvairiose šventėse, parodose ir kt..
Dabar Visagino kultūros centre veikia 40 meno kolektyvų, iš jų ; 23 mėgėjų meno kolektyvai, 6 etnokultūros kolektyvai. Taip pat centre sėkmingai darbuojasi 5 „Gimtosios mokyklos“ (vokiečių, ukrainiečių, totorių, baltarusių, lenkų) vaikų būreliai bei 4 amatų (audimo meno, keramikos ir kitos) studijos. Iš viso 463  Visagino miesto gyventojai, iš jų: vaikų ir jaunimo – 171 žmonės, suaugusių – 292 žmonės aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime.
2008 metais keturiems meno kolektyvams LLKC suteikė mėgėjų meno kolektyvų kategorijas pagal meninį lygį, veiklą, rezultatus:
liaudiškai kapelai „Linksmuolė“ (vadovas Tomas Kochanka) – II kategorija,
 liaudies dainų ansambliui „Rodnik“ (vadovė Tatjana Turočkina) – II kategorija,
vokalinio kolektyvo „Orfej“ duetui  (vadovė Ana Tarakanova) – II kategorija,
šokių kolektyvui „Rodničiok“ (vadovė Galina Chutorskich) – III kategorija.    Labai daug dėmesio skiriame profesionalaus meno sklaidai.  Visaginiečiai gali susipažinti ne tik su Lietuvos, bet ir su užsienio šalių scenos meistrais. Paminėsime keletą įdomiausių renginių. Tai Europos dienai paminėti skirtas Šiaulių pučiamųjų orkestro koncertas – unikali galimybė pasiklausyti visoje Lietuvoje garsaus orkestro, vadovaujamo Vytauto Pilipavičiaus. Gegužės mėnesį vykusiame romansų vakare koncertavo vokalinis duetas „Novella“. Tai Maskvos valstybinės filharmonijos solistai. Lapkritį - vyrų choras iš Vologdos (Rusijos Federacija). Gruodžio mėnesį gausų žiūrovų būrį džiugino žinomi Lietuvos atlikėjai Algirdas Frankonis bei klasikinės muzikos solistai O.Kolobovaitė ir V.Vyšniauskas. Renginiuose, kurių šiais metais buvo apie 10, iš viso sulaukta virš 8000 žiūrovų.
    .  Visagino kultūros centro darbuotojai dalyvauja projektinėje veikloje:
1. Nuo 2008-07-01  iki 2008-07-15 įvykdytas projektas  „Naudinga vasara“ (paramos šaltinis: Visagino savivaldybės administracija, paramos suma: 2 500 Lt.)
2. Nuo 2008-07-14 iki 2008-08-15 įvykdytas projektas  „Atsiskleisk“ (paramos šaltinis: Visagino savivaldybės administracija, paramos suma: 3 000 Lt
3. Nuo 2008-07-01 vykdo projektas  „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ (paramos šaltinis: Europos Sąjunga, Struktūriniai fondai, Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerija). Paskirti 3 koordinatoriai veiklai, vaidmuo-telkti aplinkinių kaimų ir Visagino gyventojus naudotis nemokamomis interneto, el.pašto paslaugomis. Gauta turto 20112 Lt. Projekto pabaiga- 2011 m. liepos mėnesį.
4. 2008-12-31 Visagino kultūros centras pasirašė  trišalę sutartį su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros įgaliotais atstovaus dėl paramos teikimo projektui “Žinių ir vertybių apie Lietuvą sklaida Visagine gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams”. Šiuo projektu bus įgyvendinama Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos Lietuvoje programa.
Projekto tikslai – skatinti trečiųjų šalių piliečių integraciją Lietuvoje, gerinti šių šalių piliečių, gyvenančių Visagine, žinių apie Lietuvą, jos visuomenę, vertybes, įsisavinimą. Projekto metu bus organizuojami įvairūs kultūriniai ir informaciniai renginiai.  Projekto vykdymo  laikotarpis: nuo 2009 m. sausio1 d. iki 2009 gruodžio 31 d.  VKC, įgyvendinančiam EIF projektą, suteikiama 114.135,68 litų parama.
5. 2009 m laimėjome Europos komisijos atstovybės Lietuvoje projektą  „EUROPE DIRECT tinklo informacijos centras – Informacinė „Banga“. (paramos šaltinis: Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, paramos suma: 52482,56 Lt.)
Centras per metus uždirba papildomų lėšų nuo 120 iki 200 tūkstančių litų.  
Visagino kultūros centro direktorė bei darbuotojai didžiuojasi  savo žiūrovų bei miestelėnų aktyvumu.  

LAST_UPDATED2