Ąžuolai žaliuos žemėj Lietuvos... Spausdinti
Straipsniai - Kasdienybė
Penktadienis, 01 Gegužė 2009 10:46
Ąžuolai žaliuos  žemėj Lietuvos...

 Šių metų vasario 16 d. buvo  išleistas albumas „Neregėta Lietuva 2009” – Lietuvos
 vardo Tūkstantmečio jubiliejui skirtas leidinys.  Albumas ypatingas  tuo, kad už kiekvieną nupirktą egzempliorių pasodinsime  po ąžuolą – tokiu būdu bus sukurtas „Neregėtos  Lietuvos” Tūkstantmečio ąžuolynas.
 Ko gero, reikia keliauti per daugelį amžių į praeitį,  kada pagoniams lietuviams ąžuolas buvo šventu medžiu.  Bet be dvasinės ir istorinės vertės, ąžuolynas –  labai sudėtinga ir vertinga ekologinė sistema. Su jau  retai Lietuvoje išsimėčiusiais ąžuolynais – tokiais  kaip Dūkštų ar Ginučių -  tampriai susiję retos augalų ir gyvūnų rūšys.
 Ąžuolynai – tai tikros reto  vidutiniojo genio buveinės. Čia gyvena dar išlikusios pas  mus mielos ir komiškos didžiosios miegapelės. Tik  aukštai tarp ąžuolų lapų dar skraido retas ir unikalus  drugelis – ąžuolinis zefyras.
 Brandžiame ąžuolyne  aptiksite tikrai retų, ne sava valia Raudonojoje knygoje  atsidūrusių augalų rūšių. Tad kiekvienas žingsnis,  didinantis Lietuvos ąžuolynų plotą, mums labai svarbus  ir sveikintinas.
 Judėjimas „Už gamtą“  visokeriopai palaiko „Nerėgėtos Lietuvos“ autoriaus  Mariaus Jovaišos ir visos komandos iniciatyvą „Knyga,  iš kurios išaugs ąžuolas“. Visi, įsigiję šį  išskirtinį albumą apie mūsų šalį, pasodins ir  ąžuolą „Neregėtos Lietuvos“ Tūkstantmečio  ąžuolyne, Kėdainių rajone, Pelėdnagių seniūnijoje,
 Pašiliuose. Žmonių prisidėjusiųjų prie šios  iniciatyvos pavardės bus skelbiamos ąžuolyno atminimo
 lentose.
 Pirmasis tūkstantis ąžuolų  bus pasodinta šių metų gegužės 4 d. Sodinime dalyvaus  Jo  Ekselencija LR prezidentas Valdas Adamkus, projektą  palaikantys valstybės pareigūnai ir verslininkai,  projekto iniciatoriai ir  judėjimo “Už gamtą” steigėjai.
 Tikimąsi, kad per 5 metus čia  bus didžiausias ąžuolynas, kuriame žalios 50 000  ąžuolų.